محصولات

همه محصولات
525,000 تومان
500 گرم
265,000 تومان
250 گرم
142,500 تومان
139,000 تومان
89,000 تومان
85,000 تومان
75,900 تومان
19,900 تومان
18,900 تومان
35,900 تومان
33,900 تومان
75,900 تومان
73,900 تومان
69,900 تومان
67,900 تومان
63,900 تومان
61,900 تومان
53,900 تومان
51,900 تومان
42,900 تومان
39,900 تومان
98,900 تومان
95,900 تومان
55,000 تومان
52,000 تومان
317,000 تومان
125 گرم
229,000 تومان
225,000 تومان
179,000 تومان
500 گرم
36,900 تومان
100 گرم
69,900 تومان
66,900 تومان
39,900 تومان
37,900 تومان
105,000 تومان
99,000 تومان
299,000 تومان
295,000 تومان
84,900 تومان
81,900 تومان
114,000 تومان
109,000 تومان
54,900 تومان
51,900 تومان
27,900 تومان
21,900 تومان
18,900 تومان
43,000 تومان
500 گرم
21,900 تومان
250 گرم
21,500 تومان
19,900 تومان
15,900 تومان
14,900 تومان
14,500 تومان
12,900 تومان
28,900 تومان
27,900 تومان
10,900 تومان
8,900 تومان
93,000 تومان
1000 گرم
45,000 تومان
500 گرم
21,900 تومان
18,900 تومان
43,000 تومان
500 گرم
21,900 تومان
250 گرم
18,900 تومان
16,500 تومان
21,500 تومان
19,900 تومان
16,900 تومان
14,900 تومان
22,900 تومان
21,900 تومان
15,900 تومان
13,900 تومان
18,900 تومان
16,900 تومان
18,900 تومان
16,900 تومان
28,900 تومان
26,900 تومان
90,000 تومان
800 گرم
45,900 تومان
450 گرم
69,900 تومان
68,900 تومان
15,900 تومان
14,900 تومان
14,500 تومان
12,900 تومان
28,900 تومان
27,900 تومان
38,500 تومان
36,900 تومان
84,900 تومان
82,900 تومان
38,900 تومان
36,900 تومان
10,500 تومان
9,900 تومان
22,900 تومان
21,900 تومان
29,900 تومان
27,900 تومان
49,900 تومان
47,900 تومان
21,900 تومان
19,900 تومان
17,500 تومان
15,900 تومان

صفحه سازمان‌ها

میوه سازمانی سفارش دهید!

اول هفته یا حتی اول ماه

برنامه پذیرایی سازمانِت رو اعلام کن

خیالت راحت باشه ما هر روز با تخفیف ویژه سر تایم درخدمتیم

تصویر صفحه سازمان ها

شرکت

تالار

مسجد

رستوران

خشکبار

سوپرمارکت

بسته پذیرایی‌ات رو خودت بچین

با انتخاب از بین انواع آب میوه، کیک و ... ، بسته پذیرایی دلخواهت رو بچین

  • نوشیدنی
  • کیک
  • انواع میوه
  • نوع بسته‌بندی
چیدن بسته پذیرایی

مقالات

همه مقالات

مشتریان سان‌میوه

  • ارسال رایگان

  • سفارش آسان

  • با کیفیت و تازه

  • به‌صرفه و اقتصادی

  • خدمات ویژه

  • تضمین کیفیت