محصولات

همه محصولات
142,500 تومان
139,000 تومان
135,000 تومان
130,000 تومان
69,900 تومان
19,900 تومان
18,900 تومان
35,900 تومان
33,900 تومان
67,900 تومان
65,900 تومان
69,900 تومان
67,900 تومان
62,900 تومان
59,900 تومان
54,900 تومان
52,900 تومان
44,900 تومان
42,900 تومان
93,900 تومان
89,900 تومان
55,000 تومان
52,000 تومان
325,000 تومان
125 گرم
244,000 تومان
241,000 تومان
179,000 تومان
500 گرم
36,900 تومان
100 گرم
65,900 تومان
63,900 تومان
79,900 تومان
78,900 تومان
37,900 تومان
35,900 تومان
105,000 تومان
99,000 تومان
276,000 تومان
271,000 تومان
30% 69,900 تومان
49,000 تومان
114,000 تومان
109,000 تومان
54,900 تومان
51,900 تومان
27,900 تومان
58,000 تومان
3-4 کیلویی
39,000 تومان
2-3 کیلویی
21,900 تومان
18,900 تومان
43,000 تومان
500 گرم
21,900 تومان
250 گرم
21,500 تومان
19,900 تومان
15,900 تومان
14,900 تومان
14,500 تومان
12,900 تومان
28,900 تومان
27,900 تومان
10,900 تومان
8,900 تومان
93,000 تومان
1000 گرم
45,000 تومان
500 گرم
58,000 تومان
3-4 کیلویی
39,000 تومان
2-3 کیلویی
21,900 تومان
18,900 تومان
43,000 تومان
500 گرم
21,900 تومان
250 گرم
18,900 تومان
16,500 تومان
21,500 تومان
19,900 تومان
16,900 تومان
14,900 تومان
22,900 تومان
21,900 تومان
15,900 تومان
13,900 تومان
18,900 تومان
16,900 تومان
18,900 تومان
16,900 تومان
28,900 تومان
26,900 تومان
76,000 تومان
800 گرم
39,900 تومان
450 گرم
19,900 تومان
18,900 تومان
69,900 تومان
68,900 تومان
15,900 تومان
14,900 تومان
14,500 تومان
12,900 تومان
28,900 تومان
27,900 تومان
38,500 تومان
36,900 تومان
63,900 تومان
62,900 تومان
38,900 تومان
36,900 تومان
10,500 تومان
9,900 تومان
22,900 تومان
21,900 تومان
19,900 تومان
17,900 تومان
49,900 تومان
47,900 تومان
21,900 تومان
19,900 تومان
17,500 تومان
15,900 تومان

صفحه سازمان‌ها

میوه سازمانی سفارش دهید!

اول هفته یا حتی اول ماه

برنامه پذیرایی سازمانِت رو اعلام کن

خیالت راحت باشه ما هر روز با تخفیف ویژه سر تایم درخدمتیم

تصویر صفحه سازمان ها

شرکت

تالار

مسجد

رستوران

خشکبار

سوپرمارکت

بسته پذیرایی‌ات رو خودت بچین

با انتخاب از بین انواع آب میوه، کیک و ... ، بسته پذیرایی دلخواهت رو بچین

  • نوشیدنی
  • کیک
  • انواع میوه
  • نوع بسته‌بندی
چیدن بسته پذیرایی

مقالات

همه مقالات

مشتریان سان‌میوه

  • ارسال رایگان

  • سفارش آسان

  • با کیفیت و تازه

  • به‌صرفه و اقتصادی

  • خدمات ویژه

  • تضمین کیفیت