میوه خاص

فیسالیس
فیسالیس
هر بسته (250 گرم)
45,000 تومان
هر بسته (100 گرم)
18,000 تومان

سیب سبز فرانسوی
سیب سبز فرانسوی
هر کیلو (لوکس)
21,900 تومان
هر کیلو (ممتاز)
19,900 تومان

گلابی
گلابی
هر کیلو (لوکس)
43,000 تومان
هر کیلو (ممتاز)
41,900 تومان

آناناس
آناناس
هر عدد (لوکس)
155,000 تومان
هر عدد (ممتاز)
149,000 تومان

توت فرنگی
توت فرنگی
هر بسته (لوکس 500 گرم)
39,000 تومان
هر بسته (ممتاز 500 گرم)
37,500 تومان

آووکادو
آووکادو
هر عدد (لوکس)
69,000 تومان
هر عدد (ممتاز)
65,000 تومان

نارگیل
نارگیل
هر عدد (لوکس)
45,000 تومان
هر عدد (ممتاز)
29,000 تومان

گلابی بیروتی
گلابی بیروتی
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود

انبه
انبه
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود