خرید سبزیجات و محصولات کشاورزی

کدو
کدو
هر کیلو (ممتاز)
14,600 تومان
هر کیلو (خانوار)
13,800 تومان

بروکلی
بروکلی
هر عدد (ممتاز)
10,400 تومان
هر عدد (خانوار)
9,800 تومان

فلفل دلمه رنگی
فلفل دلمه رنگی
هر عدد (ممتاز)
6,700 تومان
هر عدد (خانوار)
6,200 تومان

کاهو پیچ
کاهو پیچ
هر عدد (ممتاز)
9,400 تومان
هر عدد (خانوار)
8,400 تومان

بلال
بلال
هر کیلو (ممتاز)
15,800 تومان
هر کیلو (خانوار)
14,700 تومان

سیر خشک
سیر خشک
هر بسته (ممتاز 500 گرم)
20,700 تومان
هر بسته (خانوار 500 گرم)
19,600 تومان

پیاز زرد
پیاز زرد
هر کیلو (ممتاز)
9,600 تومان
هر کیلو (خانوار)
8,200 تومان

لیمو ترش سنگی
لیمو ترش سنگی
هر کیلو (ممتاز)
20,400 تومان
هر کیلو (خانوار)
19,800 تومان

هویج
هویج
هر کیلو (ممتاز)
11,000 9,000 تومان
هر کیلو (خانوار)
10,300 9,000 تومان

فلفل کاپی
فلفل کاپی
هر کیلو (ممتاز)
29,600 تومان
هر کیلو (خانوار)
28,700 تومان

سیب زمینی
سیب زمینی
هر کیلو (ممتاز)
6,400 تومان
هر کیلو (خانوار)
5,800 تومان

چغندر ( لبو )
چغندر ( لبو )
هر کیلو (ممتاز)
10,300 تومان
هر کیلو (خانوار)
9,500 تومان

بادمجان
بادمجان
هر کیلو (ممتاز)
9,500 تومان
هر کیلو (خانوار)
8,600 تومان

شلغم
شلغم
هر کیلو (ممتاز)
11,300 تومان
هر کیلو (خانوار)
10,100 تومان

به
به
هر کیلو (ممتاز)
19,500 تومان
هر کیلو (خانوار)
18,900 تومان

فلفل دلمه
فلفل دلمه
هر عدد (ممتاز)
4,800 تومان
هر عدد (خانوار)
4,000 تومان

فلفل
فلفل
هر کیلو (ممتاز)
19,800 تومان
هر کیلو (خانوار)
19,000 تومان

کاهو
کاهو
هر عدد (ممتاز)
9,300 تومان
هر عدد (خانوار)
8,100 تومان

گل کلم سفید
گل کلم سفید
هر عدد (ممتاز)
10,700 تومان
هر عدد (خانوار)
9,800 تومان

پیاز قرمز
پیاز قرمز
هر کیلو (ممتاز)
12,000 9,800 تومان
هر کیلو (خانوار)
11,000 9,100 تومان

گوجه
گوجه
هر کیلو (ممتاز)
12,500 تومان
هر کیلو (خانوار)
11,400 تومان

کرفس
کرفس
هر عدد (ممتاز)
6,100 تومان
هر عدد (خانوار)
5,300 تومان

نارنج
نارنج
هر کیلو (ممتاز)
9,500 تومان
هر کیلو (خانوار)
8,900 تومان

لوبیا
لوبیا
هر کیلو (لوکس)
ناموجود


بادمجان دلمه
بادمجان دلمه
هر کیلو (لوکس)
ناموجود


کلم بنفش
کلم بنفش
هر عدد (1-2 کیلویی)
ناموجود


کدو حلوایی
کدو حلوایی
هر عدد (1-2 کیلویی)
ناموجود


سیب زمینی کوچک کبابی
سیب زمینی کوچک کبابی
هر کیلو
ناموجود


لوبیا سبز
لوبیا سبز
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود


لیمو ترش برزیلی
لیمو ترش برزیلی
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود
هر کیلو (خانوار)
ناموجود