خرید سبزیجات و محصولات کشاورزی

بسته مخصوص سیب زمینی و پیاز
بسته مخصوص سیب زمینی و پیاز
هر بسته (ممتاز)
16,400 13,500 تومان
هر بسته (خانوار)
14,200 12,500 تومان

کلم قرمز
کلم قرمز
هر عدد (ممتاز)
5,500 تومان
هر عدد (خانوار)
4,500 تومان

کلم سفید
کلم سفید
هر عدد (ممتاز)
5,500 تومان
هر عدد (خانوار)
4,500 تومان

بسته سبزی خوردن
بسته سبزی خوردن
هر بسته (ممتاز)
10,000 تومان
هر بسته (خانوار)
9,000 تومان

کدو
کدو
هر کیلو (ممتاز)
13,000 تومان
هر کیلو (خانوار)
12,200 تومان

بروکلی
بروکلی
هر عدد (ممتاز)
7,800 تومان
هر عدد (خانوار)
6,800 تومان

فلفل دلمه رنگی
فلفل دلمه رنگی
هر عدد (ممتاز)
7,900 تومان
هر عدد (خانوار)
7,200 تومان

کاهو پیچ
کاهو پیچ
هر عدد (ممتاز)
10,700 تومان
هر عدد (خانوار)
9,800 تومان

بلال
بلال
هر کیلو (ممتاز)
17,300 تومان
هر کیلو (خانوار)
16,200 تومان

سیر خشک
سیر خشک
هر بسته (ممتاز 500 گرم)
19,900 تومان
هر بسته (خانوار 500 گرم)
18,900 تومان

پیاز زرد
پیاز زرد
هر کیلو (ممتاز)
7,500 تومان
هر کیلو (خانوار)
6,300 تومان

لیمو ترش سنگی
لیمو ترش سنگی
هر کیلو (ممتاز)
24,300 تومان
هر کیلو (خانوار)
23,800 تومان

هویج
هویج
هر کیلو (ممتاز)
11,800 تومان
هر کیلو (خانوار)
10,800 تومان

پیاز سفید
پیاز سفید
هر کیلو (ممتاز)
7,900 تومان
هر کیلو (خانوار)
7,400 تومان

فلفل کاپی
فلفل کاپی
هر بسته (ممتاز 500 گرم)
22,800 تومان
هر بسته (خانوار 500 گرم)
20,800 تومان

سیب زمینی
سیب زمینی
هر کیلو (ممتاز)
8,900 تومان
هر کیلو (خانوار)
7,900 تومان

بادمجان
بادمجان
هر کیلو (ممتاز)
13,400 تومان
هر کیلو (خانوار)
12,700 تومان

به
به
هر کیلو (ممتاز)
23,500 تومان
هر کیلو (خانوار)
21,900 تومان

فلفل دلمه
فلفل دلمه
هر عدد (ممتاز)
2,900 تومان
هر عدد (خانوار)
2,600 تومان

کاهو
کاهو
هر عدد (ممتاز)
9,900 تومان
هر عدد (خانوار)
9,500 تومان

لیمو ترش
لیمو ترش
هر کیلو (ممتاز)
75,000 تومان
هر کیلو (خانوار)
69,000 تومان

گوجه
گوجه
هر کیلو (ممتاز)
9,600 تومان
هر کیلو (خانوار)
8,900 تومان

کرفس
کرفس
هر عدد (ممتاز)
9,400 تومان
هر عدد (خانوار)
8,500 تومان

باقالی
باقالی
هر کیلو (ممتاز)
7,900 تومان
هر کیلو (خانوار)
7,200 تومان

نخود فرنگی
نخود فرنگی
هر کیلو (ممتاز)
19,800 تومان
هر کیلو (خانوار)
18,800 تومان

خیار سالادی
خیار سالادی
هر کیلو (خانوار)
9,000 تومان


لیمو ترش برزیلی
لیمو ترش برزیلی
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود
هر کیلو (خانوار)
ناموجود

چغندر لبو
چغندر لبو
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود
هر کیلو (خانوار)
ناموجود

شلغم
شلغم
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود
هر کیلو (خانوار)
ناموجود

فلفل
فلفل
هر بسته (ممتاز 500 گرم)
ناموجود
هر بسته (خانوار 500 گرم)
ناموجود