میوه مجلسی ویژه مهمانی و مناسبت ها

گلابی بیروتی
گلابی بیروتی
هر کیلو (لوکس)
63,000 تومان
هر کیلو (ممتاز)
61,000 تومان

موز
موز
هر کیلو (لوکس)
31,000 تومان
هر کیلو (ممتاز)
29,000 تومان

خیار
خیار
هر کیلو (لوکس)
13,300 تومان
هر کیلو (ممتاز)
12,900 تومان

سیب گلاب
سیب گلاب
هر کیلو (لوکس)
31,000 تومان
هر کیلو (ممتاز)
29,000 تومان

سیب سبز فرانسوی
سیب سبز فرانسوی
هر کیلو (لوکس)
31,900 تومان
هر کیلو (ممتاز)
29,000 تومان

هلو
هلو
هر کیلو (لوکس)
31,900 تومان
هر کیلو (ممتاز)
29,900 تومان

آناناس
آناناس
هر عدد (لوکس)
149,000 تومان
هر عدد (ممتاز)
145,000 تومان

شلیل شبرنگ
شلیل شبرنگ
هر کیلو (لوکس)
39,900 تومان
هر کیلو (ممتاز)
37,000 تومان

هلو انجیری
هلو انجیری
هر کیلو (لوکس)
34,000 تومان
هر کیلو (ممتاز)
31,000 تومان

آلو قطره طلا
آلو قطره طلا
هر کیلو (لوکس)
37,000 تومان
هر کیلو (ممتاز)
34,000 تومان

زرد آلو
زرد آلو
هر کیلو (لوکس)
51,000 تومان
هر کیلو (ممتاز)
49,000 تومان

آلو شابلون
آلو شابلون
هر کیلو (لوکس)
39,900 تومان
هر کیلو (ممتاز)
37,000 تومان

گیلاس
گیلاس
هر کیلو (لوکس)
69,900 تومان
هر کیلو (ممتاز)
65,000 تومان

انگور مهره
انگور مهره
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود

نارنگی پاکستانی
نارنگی پاکستانی
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود

پرتقال جنوب ناول
پرتقال جنوب ناول
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود

پرتقال تو سرخ
پرتقال تو سرخ
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود

نارنگی
نارنگی
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود

نارنگی نوبرانه
نارنگی نوبرانه
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود

گلابی
گلابی
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود

شلیل رفعتی
شلیل رفعتی
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود

شلیل انجیری
شلیل انجیری
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود

انگور یاقوتی
انگور یاقوتی
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود

توت فرنگی
توت فرنگی
هر بسته (لوکس 500 گرم)
ناموجود
هر بسته (ممتاز 500 گرم)
ناموجود

گوجه سبز
گوجه سبز
هر بسته (لوکس 500 گرم)
ناموجود
هر بسته (ممتاز 500 گرم)
ناموجود

سیب قرمز
سیب قرمز
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود

سیب زرد
سیب زرد
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود

کیوی
کیوی
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود

پرتقال تامسون
پرتقال تامسون
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود