خرید انواع میوه

شلیل رفعتی
شلیل رفعتی
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود

هلو انجیری
هلو انجیری
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود

شلیل انجیری
شلیل انجیری
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود

انگور عسگری
انگور عسگری
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود

انگور یاقوتی
انگور یاقوتی
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود
هر کیلو (خانوار)
ناموجود

آلبالو رسمی
آلبالو رسمی
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود
هر کیلو (خانوار)
ناموجود

آلو قطره طلا
آلو قطره طلا
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود
هر کیلو (خانوار)
ناموجود

آلو شابلون
آلو شابلون
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود

گیلاس
گیلاس
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود

خربزه
خربزه
هر عدد (5-6 کیلویی)
ناموجود
هر عدد (4-5 کیلویی)
ناموجود

انبه
انبه
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود

طالبی
طالبی
هر عدد (3-4 کیلویی)
ناموجود
هر عدد (2-3 کیلویی)
ناموجود

کیوی
کیوی
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود

آووکادو
آووکادو
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود

نارگیل
نارگیل
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود

شاه پسند
شاه پسند
هر عدد (1.5 - 2.5 کیلویی)
ناموجود
هر عدد (0.5 - 1.5 کیلویی)
ناموجود

پرتقال آبگیری
پرتقال آبگیری
هر کیلو
ناموجود


سیب قرمز ویژه تنظیم بازار
سیب قرمز ویژه تنظیم بازار
هر کیلو
ناموجود