میوه خشک

حب زنجبیل
حب زنجبیل
هر بسته (250 گرم)
87,000 تومان


گوجه فرنگی خشک
گوجه فرنگی خشک
هر بسته (250 گرم)
60,000 تومان


زردآلو خشک
زردآلو خشک
هر بسته (250 گرم)
52,500 تومان


آناناس کمپوتی خشک
آناناس کمپوتی خشک
هر بسته (250 گرم)
157,500 تومان


کیوی خشک
کیوی خشک
هر بسته (250 گرم)
59,000 تومان


نارگیل خشک
نارگیل خشک
هر بسته (250 گرم)
93,000 تومان


موز خشک
موز خشک
هر بسته (250 گرم)
98,000 تومان


چیپس خرمالو
چیپس خرمالو
هر بسته (250 گرم)
52,500 تومان


سیب خشک
سیب خشک
هر بسته (250 گرم)
49,000 تومان


چیپس گلابی
چیپس گلابی
هر بسته (250 گرم)
69,000 تومان


چیپس پرتقال خونی
چیپس پرتقال خونی
هر بسته (250 گرم)
51,000 تومان


پرتقال خشک
پرتقال خشک
هر بسته (250 گرم)
49,500 تومان


آلو شابلون خشک
آلو شابلون خشک
هر بسته (250 گرم)
69,000 تومان


انبه خشک
انبه خشک
هر بسته (250 گرم)
230,000 تومان


چیپس توت فرنگی
چیپس توت فرنگی
هر بسته (250 گرم)
186,000 تومان


چیپس هلو زعفرانی
چیپس هلو زعفرانی
هر بسته (250 گرم)
81,000 تومان


مخلوط چهارده میوه
مخلوط چهارده میوه
هر بسته (250 گرم)
75,000 تومان