میوه خشک

آناناس خشک
آناناس خشک
هر بسته (250 گرم)
ناموجود

چیپس کیوی
چیپس کیوی
هر بسته (250 گرم)
26,000 21,000 تومان

چیپس نارگیل
چیپس نارگیل
هر بسته (250 گرم)
39,000 35,000 تومان

موز خشک
موز خشک
هر بسته (250 گرم)
32,000 29,000 تومان

چیپس خرمالو
چیپس خرمالو
هر بسته (250 گرم)
25,000 19,000 تومان

چیپس شلیل
چیپس شلیل
هر بسته (250 گرم)
27,000 24,000 تومان

سیب خشک سفید
سیب خشک سفید
هر بسته (250 گرم)
20,000 17,000 تومان

چیپس گلابی
چیپس گلابی
هر بسته (250 گرم)
30,000 23,000 تومان

چیپس پرتقال خونی
چیپس پرتقال خونی
هر بسته (250 گرم)
22,000 17,000 تومان

چیپس سیب قرمز
چیپس سیب قرمز
هر بسته (250 گرم)
20,000 15,000 تومان

پرتقال خشک
پرتقال خشک
هر بسته (250 گرم)
20,000 16,000 تومان

چیپس آلو شابلون
چیپس آلو شابلون
هر بسته (250 گرم)
35,000 23,000 تومان

چیپس انبه خشک
چیپس انبه خشک
هر بسته (250 گرم)
85,000 77,000 تومان

چیپس توت فرنگی
چیپس توت فرنگی
هر بسته (250 گرم)
55,000 45,000 تومان

چیپس هلو
چیپس هلو
هر بسته (250 گرم)
35,000 25,000 تومان