خرید انواع میوه

نارنگی پاکستانی
نارنگی پاکستانی
هر کیلو (لوکس)
31,700 تومان
هر کیلو (ممتاز)
29,900 تومان

پرتقال تو سرخ
پرتقال تو سرخ
هر کیلو (لوکس)
17,900 تومان
هر کیلو (ممتاز)
16,800 تومان

موز
موز
هر کیلو (لوکس)
33,900 تومان
هر کیلو (ممتاز)
31,900 تومان

خیار
خیار
هر کیلو (لوکس)
11,300 تومان
هر کیلو (ممتاز)
9,900 تومان

آناناس
آناناس
هر عدد (لوکس)
145,000 تومان
هر عدد (ممتاز)
140,000 تومان

زرد آلو
زرد آلو
هر کیلو (لوکس)
75,000 تومان
هر کیلو (ممتاز)
65,000 تومان

گیلاس
گیلاس
هر کیلو (لوکس)
149,000 تومان
هر کیلو (ممتاز)
145,000 تومان

هندوانه
هندوانه
هر عدد (7-8 کیلویی)
32,000 تومان
هر عدد (6-7 کیلویی)
28,000 تومان

توت فرنگی
توت فرنگی
هر بسته (لوکس 500 گرم)
39,000 تومان
هر بسته (ممتاز 500 گرم)
35,000 تومان

گوجه سبز
گوجه سبز
هر بسته (لوکس 500 گرم)
75,000 تومان
هر بسته (ممتاز 500 گرم)
65,000 تومان

سیب قرمز
سیب قرمز
هر کیلو (لوکس)
17,300 تومان
هر کیلو (ممتاز)
16,800 تومان

سیب زرد
سیب زرد
هر کیلو (لوکس)
24,800 تومان
هر کیلو (ممتاز)
23,900 تومان

کیوی
کیوی
هر کیلو (لوکس)
29,900 تومان
هر کیلو (ممتاز)
28,900 تومان

پرتقال تامسون
پرتقال تامسون
هر کیلو (لوکس)
16,800 تومان
هر کیلو (ممتاز)
16,000 تومان

ملون
ملون
هر عدد (1.5 - 2.5 کیلویی)
13,000 تومان
هر عدد (0.5 - 1.5 کیلویی)
6,500 تومان

انگور سفید بی دونه
انگور سفید بی دونه
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود

انگور قرمز بی دونه
انگور قرمز بی دونه
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود

انگور مهره
انگور مهره
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود

گلابی بیروتی
گلابی بیروتی
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود

پرتقال جنوب ناول
پرتقال جنوب ناول
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود

لیمو شیرین
لیمو شیرین
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود

خرمالو
خرمالو
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود

انار
انار
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود

نارنگی
نارنگی
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود

نارنگی نوبرانه
نارنگی نوبرانه
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود

سیب گلاب
سیب گلاب
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود

سیب سبز
سیب سبز
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود

گلابی
گلابی
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود

هلو
هلو
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود

شلیل شبرنگ
شلیل شبرنگ
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود