همه محصولات

خیار اصفهانی
خیار اصفهانی
هر کیلو (لوکس)
13,300 تومان
هر کیلو (ممتاز)
11,800 تومان

قارچ
قارچ
هر بسته (ممتاز 500 گرم)
27,900 تومان
هر بسته (خانوار 500 گرم)
26,000 تومان

بسته مخصوص سیب زمینی و پیاز
بسته مخصوص سیب زمینی و پیاز
هر بسته (ممتاز)
16,400 13,500 تومان
هر بسته (خانوار)
14,200 12,500 تومان

کلم قرمز
کلم قرمز
هر عدد (ممتاز)
10,900 تومان
هر عدد (خانوار)
9,900 تومان

کلم سفید
کلم سفید
هر عدد (ممتاز)
9,900 تومان
هر عدد (خانوار)
9,300 تومان

کدو
کدو
هر کیلو (ممتاز)
13,900 تومان
هر کیلو (خانوار)
12,600 تومان

بروکلی
بروکلی
هر عدد (ممتاز)
14,000 تومان
هر عدد (خانوار)
12,000 تومان

فلفل دلمه رنگی
فلفل دلمه رنگی
هر عدد (ممتاز)
5,700 تومان
هر عدد (خانوار)
5,200 تومان

کاهو پیچ
کاهو پیچ
هر عدد (ممتاز)
15,900 تومان
هر عدد (خانوار)
14,900 تومان

انگور سفید بی دونه
انگور سفید بی دونه
هر کیلو (لوکس)
31,900 تومان
هر کیلو (ممتاز)
29,900 تومان

انگور قرمز بی دونه
انگور قرمز بی دونه
هر کیلو (لوکس)
33,900 تومان
هر کیلو (ممتاز)
32,900 تومان

انگور مهره
انگور مهره
هر کیلو (لوکس)
21,900 تومان
هر کیلو (ممتاز)
20,900 تومان

لوبیا سبز
لوبیا سبز
هر کیلو (ممتاز)
16,900 تومان
هر کیلو (خانوار)
15,900 تومان

بلال
بلال
هر کیلو (ممتاز)
17,900 تومان
هر کیلو (خانوار)
16,000 تومان

گلابی بیروتی
گلابی بیروتی
هر کیلو (لوکس)
57,900 تومان
هر کیلو (ممتاز)
56,000 تومان

سیر خشک
سیر خشک
هر بسته (ممتاز 500 گرم)
18,000 تومان
هر بسته (خانوار 500 گرم)
17,000 تومان

پیاز زرد
پیاز زرد
هر کیلو (ممتاز)
7,900 تومان
هر کیلو (خانوار)
6,500 تومان

لیمو ترش سنگی
لیمو ترش سنگی
هر کیلو (ممتاز)
19,900 تومان
هر کیلو (خانوار)
18,000 تومان

هویج
هویج
هر کیلو (ممتاز)
22,000 17,900 تومان
هر کیلو (خانوار)
16,500 تومان

پرتقال جنوب ناول
پرتقال جنوب ناول
هر کیلو (لوکس)
32,900 تومان
هر کیلو (ممتاز)
31,000 تومان

لیمو شیرین
لیمو شیرین
هر کیلو (لوکس)
22,900 14,000 تومان


خرمالو
خرمالو
هر کیلو (لوکس)
35,000 18,000 تومان


پیاز سفید
پیاز سفید
هر کیلو (ممتاز)
7,900 تومان
هر کیلو (خانوار)
6,900 تومان

سیب زمینی
سیب زمینی
هر کیلو (ممتاز)
8,500 7,900 تومان
هر کیلو (خانوار)
7,900 7,700 تومان

چغندر لبو
چغندر لبو
هر کیلو (ممتاز)
10,900 تومان
هر کیلو (خانوار)
9,900 تومان

انار
انار
هر کیلو (لوکس)
29,900 تومان
هر کیلو (ممتاز)
28,900 تومان

نارنگی
نارنگی
هر کیلو (لوکس)
19,000 تومان
هر کیلو (ممتاز)
17,900 تومان

موز
موز
هر کیلو (لوکس)
31,000 تومان
هر کیلو (ممتاز)
29,900 تومان

خیار
خیار
هر کیلو (لوکس)
13,900 تومان
هر کیلو (ممتاز)
13,900 تومان

سیب سبز فرانسوی
سیب سبز فرانسوی
هر کیلو (لوکس)
22,000 تومان
هر کیلو (ممتاز)
20,900 تومان