همه محصولات

گوجه گیلاسی
گوجه گیلاسی
هر بسته (800 گرم)
39,900 تومان
هر بسته (450 گرم)
19,900 تومان

زنجبیل
زنجبیل
هر بسته (500 گرم)
59,000 تومان
هر بسته (250 گرم)
29,000 تومان

بادمجان دلمه
بادمجان دلمه
هر کیلو (ممتاز)
12,900 تومان
هر کیلو (خانوار)
11,900 تومان

اژدها یا دراگون فروت
اژدها یا دراگون فروت
هر عدد (لوکس)
165,000 تومان
هر عدد (ممتاز)
135,000 تومان

گریپ فروت
گریپ فروت
هر کیلو (ممتاز)
11,900 تومان
هر کیلو (خانوار)
10,400 تومان

موز مخصوص شیر موز
موز مخصوص شیر موز
هر بسته (1 کیلویی)
31,000 تومان
هر بسته (2 کیلویی)
60,000 تومان

شیر نارگیل یا کوکوریکو
شیر نارگیل یا کوکوریکو
هر عدد (1.5 - 2.5 کیلویی)
93,000 تومان
هر عدد (1-2 کیلویی)
88,000 تومان

فیسالیس
فیسالیس
هر بسته (250 گرم)
58,000 تومان
هر بسته (100 گرم)
23,000 تومان

خیار اصفهانی
خیار اصفهانی
هر کیلو (لوکس)
14,900 تومان
هر کیلو (ممتاز)
12,900 تومان

قارچ
قارچ
هر بسته (ممتاز 500 گرم)
22,000 تومان
هر بسته (خانوار 500 گرم)
19,900 تومان

کلم قرمز
کلم قرمز
هر عدد (ممتاز)
7,900 تومان
هر عدد (خانوار)
6,900 تومان

کلم سفید
کلم سفید
هر عدد (ممتاز)
6,900 تومان
هر عدد (خانوار)
5,300 تومان

بسته سبزی خوردن
بسته سبزی خوردن
هر بسته (ممتاز)
17,000 تومان
هر بسته (خانوار)
15,500 تومان

کدو
کدو
هر کیلو (ممتاز)
15,900 تومان
هر کیلو (خانوار)
14,900 تومان

بروکلی
بروکلی
هر بسته (ممتاز 500 گرم)
27,000 تومان
هر بسته (خانوار 500 گرم)
25,000 تومان

فلفل دلمه رنگی
فلفل دلمه رنگی
هر بسته (ممتاز 500 گرم)
15,900 تومان
هر بسته (خانوار 500 گرم)
13,900 تومان

کاهو پیچ
کاهو پیچ
هر عدد (ممتاز)
14,900 تومان
هر عدد (خانوار)
12,900 تومان

لوبیا سبز
لوبیا سبز
هر کیلو (ممتاز)
26,900 تومان
هر کیلو (خانوار)
24,000 تومان

بلال
بلال
هر کیلو (ممتاز)
21,900 تومان
هر کیلو (خانوار)
19,900 تومان

سیر خشک
سیر خشک
هر بسته (ممتاز 500 گرم)
28,000 تومان
هر بسته (خانوار 500 گرم)
26,000 تومان

پیاز زرد
پیاز زرد
هر کیلو (ممتاز)
9,900 تومان
هر کیلو (خانوار)
7,700 تومان

لیمو ترش سنگی
لیمو ترش سنگی
هر کیلو (ممتاز)
29,900 تومان
هر کیلو (خانوار)
27,900 تومان

هویج
هویج
هر کیلو (ممتاز)
9,900 تومان
هر کیلو (خانوار)
7,200 تومان

لیمو شیرین
لیمو شیرین
هر کیلو (لوکس)
28,900 تومان
هر کیلو (ممتاز)
25,900 تومان

پیاز سفید
پیاز سفید
هر کیلو (ممتاز)
9,900 تومان
هر کیلو (خانوار)
7,900 تومان

فلفل کاپی
فلفل کاپی
هر بسته (ممتاز 500 گرم)
20,000 تومان
هر بسته (خانوار 500 گرم)
18,900 تومان

سیب زمینی
سیب زمینی
هر کیلو (ممتاز)
17,900 تومان
هر کیلو (خانوار)
15,900 تومان

پرتقال تو سرخ
پرتقال تو سرخ
هر کیلو (لوکس)
26,900 تومان
هر کیلو (ممتاز)
23,900 تومان

موز
موز
هر کیلو (لوکس)
38,500 تومان
هر کیلو (ممتاز)
36,500 تومان

خیار
خیار
هر کیلو (لوکس)
17,900 تومان
هر کیلو (ممتاز)
15,900 تومان