همه محصولات

کدو
کدو
هر کیلو (ممتاز)
8,400 تومان
هر کیلو (خانوار)
7,800 تومان

بروکلی
بروکلی
هر عدد (ممتاز)
10,400 تومان
هر عدد (خانوار)
9,800 تومان

فلفل دلمه رنگی
فلفل دلمه رنگی
هر عدد (ممتاز)
5,900 تومان
هر عدد (خانوار)
4,800 تومان

کاهو پیچ
کاهو پیچ
هر عدد (ممتاز)
4,800 تومان
هر عدد (خانوار)
3,900 تومان

بلال
بلال
هر کیلو (ممتاز)
14,800 تومان
هر کیلو (خانوار)
12,700 تومان

گلابی بیروتی
گلابی بیروتی
هر کیلو (لوکس)
38,500 تومان
هر کیلو (ممتاز)
36,000 تومان

سیر خشک
سیر خشک
هر بسته (ممتاز 500 گرم)
21,000 تومان
هر بسته (خانوار 500 گرم)
20,000 تومان

پیاز زرد
پیاز زرد
هر کیلو (ممتاز)
5,400 تومان
هر کیلو (خانوار)
3,900 تومان

لیمو ترش سنگی
لیمو ترش سنگی
هر کیلو (ممتاز)
16,400 تومان
هر کیلو (خانوار)
14,800 تومان

هویج
هویج
هر کیلو (ممتاز)
6,700 تومان
هر کیلو (خانوار)
5,500 تومان

پیاز سفید
پیاز سفید
هر کیلو (ممتاز)
6,400 تومان
هر کیلو (خانوار)
4,950 تومان

سیب زمینی
سیب زمینی
هر کیلو (ممتاز)
6,700 تومان
هر کیلو (خانوار)
5,900 تومان

موز
موز
هر کیلو (لوکس)
19,500 تومان
هر کیلو (ممتاز)
18,000 تومان

خیار
خیار
هر کیلو (لوکس)
8,500 تومان
هر کیلو (ممتاز)
7,600 تومان

سیب گلاب
سیب گلاب
هر کیلو (لوکس)
30,500 تومان
هر کیلو (ممتاز)
27,500 تومان

هلو
هلو
هر کیلو (لوکس)
21,300 تومان
هر کیلو (ممتاز)
18,900 تومان

شلیل شبرنگ
شلیل شبرنگ
هر کیلو (لوکس)
21,600 تومان
هر کیلو (ممتاز)
19,500 تومان

بادمجان
بادمجان
هر کیلو (ممتاز)
9,300 تومان
هر کیلو (خانوار)
8,900 تومان

انگور عسگری
انگور عسگری
هر کیلو (لوکس)
21,800 تومان
هر کیلو (ممتاز)
19,500 تومان

آلبالو
آلبالو
هر کیلو (لوکس)
29,700 تومان
هر کیلو (ممتاز)
27,600 تومان

آلو قطره طلا
آلو قطره طلا
هر کیلو (لوکس)
22,000 تومان
هر کیلو (ممتاز)
19,000 تومان

آلو شابلون
آلو شابلون
هر کیلو (لوکس)
22,800 تومان
هر کیلو (ممتاز)
21,300 تومان

گیلاس
گیلاس
هر کیلو (لوکس)
38,000 تومان
هر کیلو (ممتاز)
36,000 تومان

خربزه
خربزه
هر عدد (5-6 کیلویی)
40,300 تومان
هر عدد (4-5 کیلویی)
33,000 تومان

انبه
انبه
هر کیلو (لوکس)
54,500 تومان
هر کیلو (ممتاز)
52,000 تومان

هندوانه
هندوانه
هر عدد (7-8 کیلویی)
27,000 تومان
هر عدد (6-7 کیلویی)
23,000 تومان

طالبی
طالبی
هر عدد (3-4 کیلویی)
23,600 تومان
هر عدد (2-3 کیلویی)
16,800 تومان

فلفل دلمه
فلفل دلمه
هر کیلو (ممتاز)
16,900 تومان
هر کیلو (خانوار)
15,600 تومان

کاهو
کاهو
هر عدد (ممتاز)
4,800 تومان
هر عدد (خانوار)
4,100 تومان

لیمو ترش
لیمو ترش
هر کیلو (ممتاز)
19,000 تومان
هر کیلو (خانوار)
17,000 تومان