همه محصولات

بسته مخصوص سیب زمینی و پیاز
بسته مخصوص سیب زمینی و پیاز
هر بسته (ممتاز)
16,400 13,500 تومان
هر بسته (خانوار)
14,200 12,500 تومان

کلم قرمز
کلم قرمز
هر عدد (ممتاز)
8,500 تومان
هر عدد (خانوار)
7,900 تومان

کلم سفید
کلم سفید
هر عدد (ممتاز)
8,500 تومان
هر عدد (خانوار)
7,900 تومان

کدو
کدو
هر کیلو (ممتاز)
10,900 تومان
هر کیلو (خانوار)
9,900 تومان

بروکلی
بروکلی
هر عدد (ممتاز)
10,000 تومان
هر عدد (خانوار)
8,000 تومان

فلفل دلمه رنگی
فلفل دلمه رنگی
هر عدد (ممتاز)
7,900 تومان
هر عدد (خانوار)
7,200 تومان

کاهو پیچ
کاهو پیچ
هر عدد (ممتاز)
16,000 تومان
هر عدد (خانوار)
15,000 تومان

گلابی بیروتی
گلابی بیروتی
هر کیلو (لوکس)
63,000 تومان
هر کیلو (ممتاز)
61,000 تومان

سیر خشک
سیر خشک
هر بسته (ممتاز 500 گرم)
18,000 تومان
هر بسته (خانوار 500 گرم)
16,000 تومان

پیاز زرد
پیاز زرد
هر کیلو (ممتاز)
6,500 تومان
هر کیلو (خانوار)
5,300 تومان

هویج
هویج
هر کیلو (ممتاز)
18,800 تومان
هر کیلو (خانوار)
16,800 تومان

پیاز سفید
پیاز سفید
هر کیلو (ممتاز)
7,900 تومان
هر کیلو (خانوار)
7,500 تومان

فلفل کاپی
فلفل کاپی
هر بسته (ممتاز 500 گرم)
22,800 تومان
هر بسته (خانوار 500 گرم)
20,800 تومان

سیب زمینی
سیب زمینی
هر کیلو (ممتاز)
8,500 7,500 تومان
هر کیلو (خانوار)
7,900 6,800 تومان

موز
موز
هر کیلو (لوکس)
31,000 تومان
هر کیلو (ممتاز)
29,000 تومان

خیار
خیار
هر کیلو (لوکس)
13,300 تومان
هر کیلو (ممتاز)
12,900 تومان

سیب گلاب
سیب گلاب
هر کیلو (لوکس)
31,000 تومان
هر کیلو (ممتاز)
29,000 تومان

سیب سبز فرانسوی
سیب سبز فرانسوی
هر کیلو (لوکس)
31,900 تومان
هر کیلو (ممتاز)
29,000 تومان

هلو
هلو
هر کیلو (لوکس)
31,900 تومان
هر کیلو (ممتاز)
29,900 تومان

آناناس
آناناس
هر عدد (لوکس)
149,000 تومان
هر عدد (ممتاز)
145,000 تومان

شلیل شبرنگ
شلیل شبرنگ
هر کیلو (لوکس)
39,900 تومان
هر کیلو (ممتاز)
37,000 تومان

بادمجان
بادمجان
هر کیلو (ممتاز)
12,800 تومان
هر کیلو (خانوار)
11,900 تومان

هلو انجیری
هلو انجیری
هر کیلو (لوکس)
34,000 تومان
هر کیلو (ممتاز)
31,000 تومان

انگور عسگری
انگور عسگری
هر کیلو (لوکس)
27,000 تومان
هر کیلو (ممتاز)
24,000 تومان

آلبالو
آلبالو
هر کیلو (لوکس)
32,000 تومان
هر کیلو (ممتاز)
29,900 تومان

آلو قطره طلا
آلو قطره طلا
هر کیلو (لوکس)
37,000 تومان
هر کیلو (ممتاز)
34,000 تومان

زرد آلو
زرد آلو
هر کیلو (لوکس)
51,000 تومان
هر کیلو (ممتاز)
49,000 تومان

آلو شابلون
آلو شابلون
هر کیلو (لوکس)
39,900 تومان
هر کیلو (ممتاز)
37,000 تومان

گیلاس
گیلاس
هر کیلو (لوکس)
69,900 تومان
هر کیلو (ممتاز)
65,000 تومان

خربزه
خربزه
هر عدد (4-5 کیلویی)
66,000 تومان
هر عدد (3-4 کیلویی)
52,000 تومان