همه محصولات

کدو
کدو
هر کیلو (ممتاز)
8,400 تومان
هر کیلو (خانوار)
7,300 تومان

بروکلی
بروکلی
هر عدد (ممتاز)
5,800 تومان
هر عدد (خانوار)
4,300 تومان

فلفل دلمه رنگی
فلفل دلمه رنگی
هر عدد (ممتاز)
5,100 تومان
هر عدد (خانوار)
3,900 تومان

کاهو پیچ
کاهو پیچ
هر عدد (ممتاز)
4,800 تومان
هر عدد (خانوار)
3,900 تومان

بلال
بلال
هر کیلو (ممتاز)
8,800 تومان
هر کیلو (خانوار)
7,800 تومان

سیر خشک
سیر خشک
هر بسته (ممتاز 500 گرم)
21,000 تومان
هر بسته (خانوار 500 گرم)
20,000 تومان

پیاز زرد
پیاز زرد
هر کیلو (ممتاز)
5,400 تومان
هر کیلو (خانوار)
3,900 تومان

لیمو ترش سنگی
لیمو ترش سنگی
هر کیلو (ممتاز)
39,000 تومان
هر کیلو (خانوار)
37,000 تومان

هویج
هویج
هر کیلو (ممتاز)
4,200 تومان
هر کیلو (خانوار)
3,400 تومان

پیاز سفید
پیاز سفید
هر کیلو (ممتاز)
6,400 تومان
هر کیلو (خانوار)
4,950 تومان

سیب زمینی
سیب زمینی
هر کیلو (ممتاز)
7,600 تومان
هر کیلو (خانوار)
6,500 تومان

پرتقال تو سرخ
پرتقال تو سرخ
هر کیلو (لوکس)
14,700 تومان
هر کیلو (ممتاز)
13,600 تومان

موز
موز
هر کیلو (لوکس)
23,100 تومان
هر کیلو (ممتاز)
22,100 تومان

خیار
خیار
هر کیلو (لوکس)
6,300 تومان
هر کیلو (ممتاز)
4,900 تومان

هلو
هلو
هر کیلو (لوکس)
22,500 تومان
هر کیلو (ممتاز)
18,600 تومان

بادمجان
بادمجان
هر کیلو (ممتاز)
5,900 تومان
هر کیلو (خانوار)
4,600 تومان

زرد آلو
زرد آلو
هر کیلو (لوکس)
35,000 تومان
هر کیلو (ممتاز)
32,000 تومان

هندوانه
هندوانه
هر عدد (7-8 کیلویی)
21,000 تومان
هر عدد (6-7 کیلویی)
18,000 تومان

توت فرنگی
توت فرنگی
هر کیلو (لوکس)
39,000 تومان
هر کیلو (ممتاز)
35,000 تومان

سیب قرمز
سیب قرمز
هر کیلو (لوکس)
14,900 تومان
هر کیلو (ممتاز)
12,800 تومان

فلفل دلمه
فلفل دلمه
هر کیلو (ممتاز)
13,000 تومان
هر کیلو (خانوار)
12,200 تومان

کاهو
کاهو
هر عدد (ممتاز)
4,800 تومان
هر عدد (خانوار)
4,100 تومان

گوجه
گوجه
هر کیلو (ممتاز)
7,300 تومان
هر کیلو (خانوار)
5,600 تومان

کرفس
کرفس
هر کیلو (ممتاز)
4,800 تومان
هر کیلو (خانوار)
3,900 تومان

باقالی
باقالی
هر کیلو (ممتاز)
5,600 تومان
هر کیلو (خانوار)
4,400 تومان

نخود فرنگی
نخود فرنگی
هر کیلو (ممتاز)
11,700 تومان
هر کیلو (خانوار)
10,400 تومان

خیار سالادی
خیار سالادی
هر کیلو
4,000 تومان


سیب زرد
سیب زرد
هر کیلو (لوکس)
18,800 تومان
هر کیلو (ممتاز)
17,600 تومان

پرتقال تامسون
پرتقال تامسون
هر کیلو (لوکس)
13,600 تومان
هر کیلو (ممتاز)
12,900 تومان

آناناس
آناناس
هر عدد (لوکس)
78,000 تومان
هر عدد (ممتاز)
63,000 تومان