ملون

  • ملون
هر عدد (1.5 - 2.5 کیلویی) 28,000 تومان

ملون لوکس ویژه صادرات پیشنهاد جهت مهمانی‌ها و مراسم های بسیار خاص و مهم

تعداد

هر عدد (0.5 - 1.5 کیلویی) 14,000 تومان

ملون ممتاز پیشنهاد جهت مراسم‌ها ، مجالس ، عروسی و جشن های بزرگ

تعداد

ملون شیرین ویژه فروشگاه اینترنتی سان میوه