همه محصولات

خیار اصفهانی
خیار اصفهانی
هر کیلو (لوکس)
13,300 12,369 تومان
هر کیلو (ممتاز)
11,800 10,974 تومان

خرمالو
خرمالو
هر کیلو (لوکس)
29,900 27,807 تومان
هر کیلو (ممتاز)
27,700 25,761 تومان

نارنگی نوبرانه
نارنگی نوبرانه
هر کیلو (لوکس)
28,900 26,877 تومان
هر کیلو (ممتاز)
26,900 25,017 تومان

موز
موز
هر کیلو (لوکس)
37,900 35,247 تومان
هر کیلو (ممتاز)
36,900 34,317 تومان

خیار
خیار
هر کیلو (لوکس)
13,900 12,927 تومان
هر کیلو (ممتاز)
12,900 11,997 تومان

سیب سبز فرانسوی
سیب سبز فرانسوی
هر کیلو (لوکس)
22,000 20,460 تومان
هر کیلو (ممتاز)
20,900 19,437 تومان

هلو
هلو
هر کیلو (لوکس)
27,900 25,947 تومان
هر کیلو (ممتاز)
25,900 24,087 تومان

شلیل شبرنگ
شلیل شبرنگ
هر کیلو (لوکس)
41,000 38,130 تومان
هر کیلو (ممتاز)
39,900 37,107 تومان

شلیل رفعتی
شلیل رفعتی
هر کیلو (لوکس)
32,000 29,760 تومان
هر کیلو (ممتاز)
29,900 27,807 تومان

هلو انجیری
هلو انجیری
هر کیلو (لوکس)
26,900 25,017 تومان
هر کیلو (ممتاز)
24,900 23,157 تومان

آلو شابلون
آلو شابلون
هر کیلو (لوکس)
29,900 27,807 تومان
هر کیلو (ممتاز)
28,900 26,877 تومان

خربزه
خربزه
هر عدد (4-5 کیلویی)
75,000 69,750 تومان
هر عدد (3-4 کیلویی)
ناموجود

هندوانه
هندوانه
هر عدد (7-8 کیلویی)
72,000 66,960 تومان
هر عدد (6-7 کیلویی)
63,000 58,590 تومان

سیب قرمز
سیب قرمز
هر کیلو (لوکس)
22,900 21,297 تومان
هر کیلو (ممتاز)
21,000 19,530 تومان

سیب زرد
سیب زرد
هر کیلو (لوکس)
23,900 22,227 تومان
هر کیلو (ممتاز)
22,000 20,460 تومان

نارنگی پاکستانی
نارنگی پاکستانی
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود

پرتقال جنوب ناول
پرتقال جنوب ناول
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود

پرتقال تو سرخ
پرتقال تو سرخ
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود

نارنگی
نارنگی
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود

گلابی
گلابی
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود

شلیل انجیری
شلیل انجیری
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود

انگور عسگری
انگور عسگری
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود

آلو قطره طلا
آلو قطره طلا
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود

زرد آلو
زرد آلو
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود

گیلاس
گیلاس
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود

طالبی
طالبی
هر عدد (1.5 - 2.5 کیلویی)
28,000 26,040 تومان
هر عدد (0.5 - 1.5 کیلویی)
ناموجود

توت فرنگی
توت فرنگی
هر بسته (لوکس 500 گرم)
ناموجود
هر بسته (ممتاز 500 گرم)
ناموجود

گوجه سبز
گوجه سبز
هر بسته (لوکس 500 گرم)
ناموجود
هر بسته (ممتاز 500 گرم)
ناموجود

کیوی
کیوی
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود

پرتقال تامسون
پرتقال تامسون
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود