همه محصولات

پرتقال رسمی آبگیری
پرتقال رسمی آبگیری
هر کیلو (ممتاز)
11,900 تومان
هر کیلو (خانوار)
9,900 تومان

خیار اصفهانی
خیار اصفهانی
هر کیلو (لوکس)
15,900 تومان
هر کیلو (ممتاز)
14,900 تومان

نارنگی پاکستانی
نارنگی پاکستانی
هر کیلو (لوکس)
24,900 تومان
هر کیلو (ممتاز)
22,900 تومان

پرتقال جنوب ناول
پرتقال جنوب ناول
هر کیلو (لوکس)
31,900 تومان
هر کیلو (ممتاز)
29,900 تومان

خرمالو
خرمالو
هر کیلو (لوکس)
41,900 تومان
هر کیلو (ممتاز)
39,500 تومان

پرتقال تو سرخ
پرتقال تو سرخ
هر کیلو (لوکس)
21,900 تومان
هر کیلو (ممتاز)
19,900 تومان

نارنگی
نارنگی
هر کیلو (لوکس)
24,900 تومان
هر کیلو (ممتاز)
22,900 تومان

موز
موز
هر کیلو (لوکس)
33,900 تومان
هر کیلو (ممتاز)
31,900 تومان

خیار
خیار
هر کیلو (لوکس)
15,900 تومان
هر کیلو (ممتاز)
14,900 تومان

سیب سبز فرانسوی
سیب سبز فرانسوی
هر کیلو (لوکس)
21,900 تومان
هر کیلو (ممتاز)
19,900 تومان

گلابی
گلابی
هر کیلو (لوکس)
43,000 تومان
هر کیلو (ممتاز)
41,900 تومان

هندوانه
هندوانه
هر عدد (7-8 کیلویی)
72,000 تومان
هر عدد (6-7 کیلویی)
63,000 تومان

توت فرنگی
توت فرنگی
هر بسته (لوکس 500 گرم)
39,000 تومان
هر بسته (ممتاز 500 گرم)
37,500 تومان

سیب قرمز
سیب قرمز
هر کیلو (لوکس)
19,900 تومان
هر کیلو (ممتاز)
18,900 تومان

سیب زرد
سیب زرد
هر کیلو (لوکس)
26,900 تومان
هر کیلو (ممتاز)
25,000 تومان

کیوی
کیوی
هر کیلو (لوکس)
23,500 تومان
هر کیلو (ممتاز)
22,500 تومان

پرتقال تامسون
پرتقال تامسون
هر کیلو (لوکس)
19,900 تومان
هر کیلو (ممتاز)
18,900 تومان

نارنگی نوبرانه
نارنگی نوبرانه
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود

سیب گلاب
سیب گلاب
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود

هلو
هلو
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود

شلیل شبرنگ
شلیل شبرنگ
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود

شلیل رفعتی
شلیل رفعتی
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود

هلو انجیری
هلو انجیری
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود

شلیل انجیری
شلیل انجیری
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود

انگور عسگری
انگور عسگری
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود

آلو قطره طلا
آلو قطره طلا
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود

زرد آلو
زرد آلو
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود

آلو شابلون
آلو شابلون
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود

گیلاس
گیلاس
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود

خربزه
خربزه
هر عدد (4-5 کیلویی)
ناموجود
هر عدد (3-4 کیلویی)
ناموجود