گردو ایرانی
گردو ایرانی
هر کیلو (1 کیلویی)
150,000 تومان
هر بسته (500 گرم)
75,000 تومان

خرما پیارم سلطنتی
خرما پیارم سلطنتی
هر بسته (450 گرم)
60,000 تومان


خرما کتابی لوکس همراه پک پودر نارگیل
خرما کتابی لوکس همراه پک پودر نارگیل
هر بسته (800 گرم)
46,000 42,000 تومان


خرما عسلی کبکاب
خرما عسلی کبکاب
هر بسته (850 گرم)
25,000 تومان


خرما بم نقره ای همراه پک پودر نارگیل
خرما بم نقره ای همراه پک پودر نارگیل
هر بسته (650 گرم)
ناموجود


خرما بم طلایی همراه پک پودر نارگیل
خرما بم طلایی همراه پک پودر نارگیل
هر بسته (800 گرم)
ناموجود