خرما پیارم سلطنتی
خرما پیارم سلطنتی
هر بسته (450 گرم)
63,000 58,500 تومان


خرما بم نقره ای (همراه پک پودر نارگیل)
خرما بم نقره ای (همراه پک پودر نارگیل)
هر بسته (650 گرم)
29,000 25,000 تومان


خرما بم طلایی (همراه پک پودر نارگیل)
خرما بم طلایی (همراه پک پودر نارگیل)
هر بسته (750 گرم)
33,000 29,000 تومان


خرما کتابی لوکس (همراه پک پودر نارگیل)
خرما کتابی لوکس (همراه پک پودر نارگیل)
هر بسته (850 گرم)
43,000 39,000 تومان


خرما عسلی کبکاب
خرما عسلی کبکاب
هر بسته (800 گرم)
23,000 19,000 تومان


خرما خشک زاهدی
خرما خشک زاهدی
هر بسته (450 گرم)
19,000 17,500 تومان


خرما سنتی(خرما شیره دار)
خرما سنتی(خرما شیره دار)
هر بسته (500 گرم)
24,500 22,000 تومان


خرما پیارم الماس نشان
خرما پیارم الماس نشان

ناموجود