حلوا ارده ممتاز صادراتی
حلوا ارده ممتاز صادراتی
هر بسته (800 گرم)
60,800 50,000 تومان


حلوا ارده ممتاز صادراتی
حلوا ارده ممتاز صادراتی
هر بسته (500 گرم)
38,000 31,000 تومان


خرما پیارم سلطنتی
خرما پیارم سلطنتی
هر بسته (450 گرم)
63,000 58,500 تومان


خرما بم نقره ای همراه پک پودر نارگیل
خرما بم نقره ای همراه پک پودر نارگیل
هر بسته (650 گرم)
29,000 25,000 تومان


خرما کتابی لوکس همراه پک پودر نارگیل
خرما کتابی لوکس همراه پک پودر نارگیل
هر بسته (850 گرم)
51,000 44,000 تومان


خرما خشک زاهدی
خرما خشک زاهدی
هر بسته (450 گرم)
24,000 20,000 تومان


خرما بم طلایی همراه پک پودر نارگیل
خرما بم طلایی همراه پک پودر نارگیل
هر بسته (750 گرم)
ناموجود


خرما عسلی کبکاب
خرما عسلی کبکاب
هر بسته (800 گرم)
ناموجود


خرما سنتی خرما شیره دار
خرما سنتی خرما شیره دار
هر بسته (500 گرم)
ناموجود