نوشیدنی
کیک
میوه
بسته بندی

نوشیدنی

آبمیوه پاکزاد

آبمیوه پاکزاد

9,000 تومان
7,800 تومان
13%
آبمیوه سن ایچ

آبمیوه سن ایچ

17,000 تومان
آبمیوه قوطی رانی

آبمیوه قوطی رانی

21,000 تومان
20,500 تومان
2%
آب میوه قوطی گلشن

آب میوه قوطی گلشن

20,000 تومان
18,500 تومان
8%
آب معدنی تک نفره

آب معدنی تک نفره

5,000 تومان
4,200 تومان
16%

کیک

پیراشکی لقمه ای

پیراشکی لقمه ای

6,000 تومان
کیک دو قلو ایسترم

کیک دو قلو ایسترم

7,000 تومان
6,500 تومان
7%
شیرینی پای آناناس

شیرینی پای آناناس

9,900 تومان
شیرینی دانمارکی

شیرینی دانمارکی

4,100 تومان
کیک یزدی

کیک یزدی

3,700 تومان

میوه

پرتقال تامسون

پرتقال تامسون هر عدد

10,233 تومان
9,693 تومان
انار

انار هر عدد

16,765 تومان
15,715 تومان
سیب زرد

سیب زرد هر عدد

13,618 تومان
13,178 تومان
سیب قرمز

سیب قرمز هر عدد

12,958 تومان
12,298 تومان
خرمالو

خرمالو هر عدد

14,980 تومان
10,352 تومان
خیار اصفهانی

خیار اصفهانی هر عدد

4,590 تومان
4,490 تومان
خیار

خیار هر عدد

4,190 تومان
3,990 تومان
موز

موز هر عدد

19,118 تومان
18,678 تومان
پرتقال جنوب ناول

پرتقال جنوب ناول هر عدد

16,725 تومان
16,225 تومان
نارنگی

نارنگی هر عدد

8,442 تومان
8,082 تومان
گلابی

گلابی هر عدد

21,000 تومان
19,800 تومان
کیوی

کیوی هر عدد

12,580 تومان
11,980 تومان

بسته بندی

بسته پذیرایی ختم

بسته پذیرایی ختم

2,500 تومان
بسته مقوایی بزرگ و بلند

بسته مقوایی بزرگ و بلند

6,200 تومان
بسته سایز بزرگ

بسته سایز بزرگ

3,100 تومان
بسته سایز کوچک

بسته سایز کوچک

2,700 تومان
تعداد بسته
تعداد بسته
نوشیدنی
کیک
میوه
بسته بندی

برای مشاهده سفارش، روی مرحله بعد کلیک کنید تصویر فلش هدایت کننده به دکمه مرحله بعد