میوه
بسته بندی

میوه

نارنگی بندری

نارنگی بندری

9,522 تومان
8,982 تومان
نارنگی پاکستانی

نارنگی پاکستانی

7,182 تومان
7,002 تومان
پرتقال جنوب ناول

پرتقال جنوب ناول

12,225 تومان
11,725 تومان
پرتقال تو سرخ

پرتقال تو سرخ

7,225 تومان
6,725 تومان
انار

انار

17,465 تومان
16,415 تومان
نارنگی

نارنگی

7,182 تومان
6,822 تومان
موز

موز

18,225 تومان
16,475 تومان
خیار

خیار

4,068 تومان
3,828 تومان
سیب سبز فرانسوی

سیب سبز فرانسوی

10,098 تومان
9,438 تومان
گلابی

گلابی

13,780 تومان
13,180 تومان
سیب قرمز

سیب قرمز

9,218 تومان
8,778 تومان
سیب زرد

سیب زرد

10,098 تومان
9,438 تومان
کیوی

کیوی

7,980 تومان
7,580 تومان
پرتقال تامسون

پرتقال تامسون

6,993 تومان
6,453 تومان

بسته بندی

بسته پذیرایی ختم

بسته پذیرایی ختم

2,000 تومان
بسته مقوایی بزرگ و بلند

بسته مقوایی بزرگ و بلند

4,800 تومان
بسته سایز بزرگ

بسته سایز بزرگ

1,800 تومان
بسته سایز کوچک

بسته سایز کوچک

1,750 تومان
تعداد بسته
تعداد بسته
میوه
بسته بندی

برای مشاهده سفارش، روی مرحله بعد کلیک کنید تصویر فلش هدایت کننده به دکمه مرحله بعد