میوه
بسته بندی

میوه

خیار اصفهانی

خیار اصفهانی هر عدد

2,690 تومان
2,490 تومان
انار

انار هر عدد

30,065 تومان
29,015 تومان
موز

موز هر عدد

19,470 تومان
19,118 تومان
خیار

خیار هر عدد

3,390 تومان
3,190 تومان
هلو

هلو هر عدد

14,889 تومان
13,580 تومان
شلیل شبرنگ

شلیل شبرنگ هر عدد

19,620 تومان
18,900 تومان
زرد آلو

زرد آلو هر عدد

8,361 تومان
8,091 تومان
گیلاس

گیلاس هر عدد

22,900 تومان
22,500 تومان
سیب قرمز

سیب قرمز هر عدد

14,938 تومان
14,498 تومان
سیب زرد

سیب زرد هر عدد

17,358 تومان
16,698 تومان
پرتقال تامسون

پرتقال تامسون هر عدد

12,663 تومان
12,123 تومان

بسته بندی

بسته پذیرایی ختم

بسته پذیرایی ختم

2,200 تومان
بسته مقوایی بزرگ و بلند

بسته مقوایی بزرگ و بلند

4,800 تومان
بسته سایز بزرگ

بسته سایز بزرگ

2,900 تومان
بسته سایز کوچک

بسته سایز کوچک

2,700 تومان
تعداد بسته
تعداد بسته
میوه
بسته بندی

برای مشاهده سفارش، روی مرحله بعد کلیک کنید تصویر فلش هدایت کننده به دکمه مرحله بعد