میوه
بسته بندی

میوه

سیب زرد

سیب زرد هر عدد

12,298 تومان
11,638 تومان
سیب قرمز

سیب قرمز هر عدد

12,298 تومان
11,638 تومان
آلو شابلون

آلو شابلون هر عدد

9,104 تومان
8,624 تومان
هلو

هلو هر عدد

12,546 تومان
11,180 تومان
خیار اصفهانی

خیار اصفهانی هر عدد

1,890 تومان
1,690 تومان
خیار

خیار هر عدد

2,890 تومان
2,590 تومان
شلیل شبرنگ

شلیل شبرنگ هر عدد

12,042 تومان
11,502 تومان
گلابی بیروتی

گلابی بیروتی هر عدد

20,520 تومان
19,800 تومان
سیب گلاب

سیب گلاب هر عدد

9,435 تومان
8,386 تومان
موز

موز هر عدد

19,118 تومان
18,678 تومان
شلیل شمس

شلیل شمس هر عدد

7,464 تومان
6,919 تومان
انگور کندری

انگور کندری هر عدد

14,070 تومان
10,975 تومان
نارنگی نوبرانه

نارنگی نوبرانه هر عدد

7,362 تومان
7,002 تومان
سیب سبز فرانسوی

سیب سبز فرانسوی هر عدد

13,178 تومان
12,738 تومان
هلو انجیری

هلو انجیری هر عدد

8,835 تومان
7,826 تومان

بسته بندی

بسته پذیرایی ختم

بسته پذیرایی ختم

2,200 تومان
بسته مقوایی بزرگ و بلند

بسته مقوایی بزرگ و بلند

4,800 تومان
بسته سایز بزرگ

بسته سایز بزرگ

2,900 تومان
بسته سایز کوچک

بسته سایز کوچک

2,700 تومان
تعداد بسته
تعداد بسته
میوه
بسته بندی

برای مشاهده سفارش، روی مرحله بعد کلیک کنید تصویر فلش هدایت کننده به دکمه مرحله بعد