چیپس نارگیل

  • چیپس نارگیل

نارگیل خشک اسلایس شده ۲۵۰ گرمی