پرتقال ویژه تنظیم بازار

  • پرتقال ویژه تنظیم بازار

پرتقال ویژه تنظیم بازار ( دولتی ) ارائه شده در فروشگاه اینترنتی سان میوه

به صورت فله و بدون سورت بندی می باشد و به صورت عرضه شده توسط دولت ارائه می گردد . این محصول از درجه بندی های کیفی سایت سان میوه پیروی نمی کند .