خرید انواع میوه

گلابی بیروتی
گلابی بیروتی
هر کیلو (لوکس)
23,000 تومان
هر کیلو (ممتاز)
18,900 تومان
هر کیلو (خانوار)
17,800 تومان
پرتقال جنوب ناول
پرتقال جنوب ناول
هر کیلو (لوکس)
8,900 تومان
هر کیلو (ممتاز)
7,100 تومان
هر کیلو (خانوار)
6,400 تومان
لیمو شیرین
لیمو شیرین
هر کیلو (لوکس)
9,800 تومان
هر کیلو (ممتاز)
7,000 تومان
هر کیلو (خانوار)
5,800 تومان
خرمالو
خرمالو
هر کیلو (لوکس)
10,600 تومان
هر کیلو (ممتاز)
8,200 تومان
هر کیلو (خانوار)
7,100 تومان
انار
انار
هر کیلو (لوکس)
9,900 تومان
هر کیلو (ممتاز)
8,100 تومان
هر کیلو (خانوار)
5,900 تومان
نارنگی
نارنگی
هر کیلو (لوکس)
8,200 تومان
هر کیلو (ممتاز)
6,900 تومان
هر کیلو (خانوار)
5,100 تومان
موز
موز
هر کیلو (لوکس)
13,600 تومان
هر کیلو (ممتاز)
11,900 تومان
هر کیلو (خانوار)
11,200 تومان
خیار
خیار
هر کیلو (لوکس)
8,900 تومان
هر کیلو (ممتاز)
7,000 تومان
هر کیلو (خانوار)
5,800 تومان
گلابی شاه میوه
گلابی شاه میوه
هر کیلو (لوکس)
17,100 تومان
هر کیلو (ممتاز)
15,200 تومان
هر کیلو (خانوار)
13,400 تومان
انگور عسگری
انگور عسگری
هر کیلو (لوکس)
12,600 تومان
هر کیلو (ممتاز)
10,600 تومان
هر کیلو (خانوار)
9,300 تومان
سیب قرمز
سیب قرمز
هر کیلو (لوکس)
10,100 تومان
هر کیلو (ممتاز)
7,800 تومان
هر کیلو (خانوار)
5,600 تومان
سیب زرد
سیب زرد
هر کیلو (لوکس)
10,900 تومان
هر کیلو (ممتاز)
8,010 تومان
هر کیلو (خانوار)
6,400 تومان
کیوی
کیوی
هر کیلو (لوکس)
11,300 تومان
هر کیلو (ممتاز)
9,450 تومان
هر کیلو (خانوار)
8,200 تومان
پرتقال تامسون
پرتقال تامسون
هر کیلو (لوکس)
6,800 تومان
هر کیلو (ممتاز)
5,200 تومان
هر کیلو (خانوار)
3,800 تومان
پرتقال تو سرخ
پرتقال تو سرخ
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود
هر کیلو (خانوار)
ناموجود
نارنگی نوبرانه
نارنگی نوبرانه
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود
هر کیلو (خانوار)
ناموجود
سیب گلاب
سیب گلاب
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود
هر کیلو (خانوار)
ناموجود
هلو
هلو
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود
هر کیلو (خانوار)
ناموجود
شلیل شبرنگ
شلیل شبرنگ
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود
هر کیلو (خانوار)
ناموجود
شلیل رفعتی
شلیل رفعتی
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود
هر کیلو (خانوار)
ناموجود
هلو انجیری
هلو انجیری
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود
هر کیلو (خانوار)
ناموجود
شلیل انجیری
شلیل انجیری
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود
هر کیلو (خانوار)
ناموجود
انگور یاقوتی
انگور یاقوتی
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود
هر کیلو (خانوار)
ناموجود
آلبالو رسمی
آلبالو رسمی
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود
هر کیلو (خانوار)
ناموجود
آلو قطره طلا
آلو قطره طلا
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود
هر کیلو (خانوار)
ناموجود
زرد آلو
زرد آلو
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود
هر کیلو (خانوار)
ناموجود
آلو شابلون
آلو شابلون
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود
هر کیلو (خانوار)
ناموجود
گیلاس
گیلاس
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود
هر کیلو (خانوار)
ناموجود
خربزه
خربزه
هر عدد (5-6 کیلویی)
ناموجود
هر عدد (4-5 کیلویی)
ناموجود
هر عدد (3-4 کیلویی)
ناموجود
انبه
انبه
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود
هر کیلو (خانوار)
ناموجود