میوه ویژه سازمان ها وشرکت ها

نارنگی
نارنگی
هر کیلو (لوکس)
14,300 تومان
هر کیلو (ممتاز)
13,800 تومان

موز
موز
هر کیلو (لوکس)
25,700 تومان
هر کیلو (ممتاز)
24,300 تومان

خیار
خیار
هر کیلو (لوکس)
9,500 تومان
هر کیلو (ممتاز)
8,800 تومان

هلو
هلو
هر کیلو (لوکس)
20,300 تومان
هر کیلو (ممتاز)
18,900 تومان

شلیل شبرنگ
شلیل شبرنگ
هر کیلو (لوکس)
19,700 تومان
هر کیلو (ممتاز)
18,500 تومان

شلیل رفعتی
شلیل رفعتی
هر کیلو (لوکس)
18,600 تومان
هر کیلو (ممتاز)
16,900 تومان

هلو انجیری
هلو انجیری
هر کیلو (لوکس)
20,300 تومان
هر کیلو (ممتاز)
18,500 تومان

انگور عسگری
انگور عسگری
هر کیلو (لوکس)
18,800 تومان
هر کیلو (ممتاز)
16,000 تومان

سیب زرد
سیب زرد
هر کیلو (لوکس)
17,500 تومان
هر کیلو (ممتاز)
16,600 تومان

نارنگی نوبرانه
نارنگی نوبرانه
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود

سیب گلاب
سیب گلاب
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود

سیب سبز
سیب سبز
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود

گلابی شاه میوه
گلابی شاه میوه
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود

شلیل انجیری
شلیل انجیری
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود

انگور یاقوتی
انگور یاقوتی
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود

آلبالو
آلبالو
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود

آلو قطره طلا
آلو قطره طلا
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود

زرد آلو
زرد آلو
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود

آلو شابلون
آلو شابلون
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود

گیلاس
گیلاس
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود

طالبی
طالبی
هر عدد (3-4 کیلویی)
ناموجود
هر عدد (2-3 کیلویی)
ناموجود

توت فرنگی
توت فرنگی
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود

گوجه سبز
گوجه سبز
هر بسته (لوکس 500 گرم)
ناموجود
هر بسته (ممتاز 500 گرم)
ناموجود

سیب قرمز
سیب قرمز
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود

کیوی
کیوی
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود

پرتقال تامسون
پرتقال تامسون
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود

آناناس
آناناس
هر عدد (لوکس)
ناموجود
هر عدد (ممتاز)
ناموجود

ملون
ملون
هر عدد (1.5 - 2.5 کیلویی)
ناموجود
هر عدد (0.5 - 1.5 کیلویی)
ناموجود

شاه پسند
شاه پسند
هر عدد (2.5 - 3.5 کیلویی)
ناموجود
هر عدد (1.5 - 2.5 کیلویی)
ناموجود