میوه ویژه سازمان ها وشرکت ها

موز
موز
هر کیلو (لوکس)
23,100 تومان
هر کیلو (ممتاز)
22,100 تومان

خیار
خیار
هر کیلو (لوکس)
6,300 تومان
هر کیلو (ممتاز)
4,900 تومان

هلو
هلو
هر کیلو (لوکس)
22,500 تومان
هر کیلو (ممتاز)
18,600 تومان

زرد آلو
زرد آلو
هر کیلو (لوکس)
35,000 تومان
هر کیلو (ممتاز)
32,000 تومان

توت فرنگی
توت فرنگی
هر کیلو (لوکس)
39,000 تومان
هر کیلو (ممتاز)
35,000 تومان

سیب قرمز
سیب قرمز
هر کیلو (لوکس)
14,900 تومان
هر کیلو (ممتاز)
12,800 تومان

سیب زرد
سیب زرد
هر کیلو (لوکس)
18,800 تومان
هر کیلو (ممتاز)
17,600 تومان

پرتقال تامسون
پرتقال تامسون
هر کیلو (لوکس)
13,600 تومان
هر کیلو (ممتاز)
12,900 تومان

آناناس
آناناس
هر عدد (لوکس)
78,000 تومان
هر عدد (ممتاز)
63,000 تومان

ملون
ملون
هر عدد (1.5 - 2.5 کیلویی)
13,200 تومان
هر عدد (0.5 - 1.5 کیلویی)
6,400 تومان

دستنبو
دستنبو
هر عدد (1.5 - 2.5 کیلویی)
15,600 تومان
هر عدد (0.5 - 1.5 کیلویی)
7,800 تومان

نارنگی
نارنگی
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود

نارنگی نوبرانه
نارنگی نوبرانه
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود

سیب گلاب
سیب گلاب
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود

سیب سبز
سیب سبز
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود

گلابی شاه میوه
گلابی شاه میوه
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود

شلیل شبرنگ
شلیل شبرنگ
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود

شلیل رفعتی
شلیل رفعتی
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود

هلو انجیری
هلو انجیری
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود

شلیل انجیری
شلیل انجیری
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود

انگور عسگری
انگور عسگری
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود

انگور یاقوتی
انگور یاقوتی
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود
هر کیلو (خانوار)
ناموجود

آلبالو رسمی
آلبالو رسمی
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود
هر کیلو (خانوار)
ناموجود

آلو قطره طلا
آلو قطره طلا
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود
هر کیلو (خانوار)
ناموجود

آلو شابلون
آلو شابلون
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود

گیلاس
گیلاس
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود

طالبی
طالبی
هر عدد (3-4 کیلویی)
ناموجود
هر عدد (2-3 کیلویی)
ناموجود

کیوی
کیوی
هر کیلو (لوکس)
ناموجود
هر کیلو (ممتاز)
ناموجود

شاه پسند
شاه پسند
هر عدد (1.5 - 2.5 کیلویی)
ناموجود
هر عدد (0.5 - 1.5 کیلویی)
ناموجود