خرما بم نقره ای (همراه پک پودر نارگیل)

  • خرما بم نقره ای (همراه پک پودر نارگیل)

650 گرم