بسته سبزی خوردن

  • بسته سبزی خوردن
هر بسته (ممتاز) 10,000 تومان

بسته های سبزی خوردن پاک شده در بسته های 200 گرمی کاملا بهداشتی و تمیز مناسب برای مصرف روزانه خانواده

تعداد

هر بسته (خانوار) 9,000 تومان

بسته های سبزی خوردن پاک شده در بسته های 200 گرمی کاملا بهداشتی و تمیز مناسب برای مصرف روزانه خانواده

تعداد

بسته های سبزی خوردن پاک شده در بسته های 200 گرمی کاملا بهداشتی و تمیز مناسب برای مصرف روزانه خانواده